Garantie

Garantie

De borgsteller, Drakenbloedboom, zorgt voor een eenvoudig beleid. Niet-goed-geld-terug-garantie. De garantie is niet van toepassing op gevallen waarin producten zijn beschadigd als gevolg van schade veroorzaakt door de koper of een derde door, maar ook door misbruik of verkeerd gebruik of verzorging van het product, vandalisme, natuurvernietiging of natuurrampen. De garantieperiode gaat in op het moment dat de koper de goederen ontvangt.

Garantieclaims worden geaccepteerd op het opgegeven email adres:
info@drakenbloedboom.com

Om aanspraak te maken op de garantie, moet de koper foto's van het beschadigde gekochte product per e-mail opsturen, met een kopie van de relevante aankoop bevestiging. Als deze claim onder de garantie valt, wordt de schade kosteloos aan de koper vergoed of vervangen door een nieuw exemplaar. Bezorgkosten zijn wel voor de koper.